KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Bağış Kabul İlkeleri

Kütüphanemizin bağış yayın kabul ilkeleri şunlardır:

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge (materyal) ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.

 • Bağış yapmak isteyen kişi veya kurumlar bağış yapacakları yayınların listesini önceden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na iletmesi gerekir

 • Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

 • Fen bilimleri ve tıpla ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar (son 5 yılda basılmış olan), Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar bağış olarak kabul edilir.

 • Bağışları (bağış yayını) kabul edilenlere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır.

 • Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar; kağıt, baskı ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.

 • Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez.

 • İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.

 • Süreli yayınlarda ve ansiklopedilerde kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.

 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.

 • Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki kararı da Rektör verir.

 • Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir.

 • Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.


  Adres: Uluyazı Kampüsü Kütüphane Binası Kat 2 P.K:18100 ÇANKIRI
  Telefon: 0 (376) 218 95 00
  Faks: 0 (376) 218 95 55
Daha Fazla Göster Yukarı Çık