Türkiye Kütüphaneleri

 
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ          
KURUM KÜTÜPHANELERİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphanesi             
Acıbadem Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi        
Anıtkabir Kütüphanesi                 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara Bilge Üniversitesi
Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi
Adıyaman Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Atatürk Araştırma Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Atatürk Kültür Merkezi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Avrupa Birliği Genel Sekrterliği Dokümantasyon Merkezi
Ahi Evran Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Avrupa Birliği Komisyonu Kütüphanesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Bilim ve Sanat Vakfı
Amasya Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Anadolu Üniversitesi
Bursa Orhangazi Üniversitesi
DPT Kütüphanesi
Ankara Üniversitesi
Canik Başarı Üniversitesi
Ircica Library
Ardahan Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
İSAM
Artvin Çoruh Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
İMKB
Atatürk Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Balıkesir Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Refik Saydam Kütüphanesi (Sağlık Bakanlığı Kütüphanesi)
Bartın Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
TBMM
Batman Üniversitesi  
Gedik Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
TRT
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
TÜBİTAK-MAM Cahit Arf Kütüphanesi
Bingöl Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Türk Dil Kurumu
Bitlis Eren Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İpek Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Türk Standartları Enstitüsü
Bursa Teknik Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Türk Tarih Kurumu
Celal Bayar Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Türkiye Bilimler Akademisi Kütüphanesi
Cumhuriyet Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi
Çukurova Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Milli Kütüphane
Dicle Üniversitesi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi

Düzce Üniversitesi
İstanbul Mef Üniversitesi

Ege Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İzmir Üniversitesi

Fırat Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi
Karatay Üniversitesi

Gazi Üniversitesi
Koç Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mevlana Üniversitesi

Giresun Üniversitesi
Murat Hüdavendigar Üniversitesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Nişantaşı Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi
Okan Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi

Harran Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi

Hitit Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi
Selahattin Eyyubi Üniversitesi

İnönü Üniversitesi
Süleyman Şah Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Şifa Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
TED Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Toros Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Turgut Özal Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi

Karabük Üniversitesi
Uluslararası Antalya Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi

Kara Harp Okulu
Yeditepe Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi
Zirve Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi


Kilis 7 Aralık Üniversitesi


Kocaeli Üniversitesi


Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi


Mardin Artuklu Üniversitesi


Marmara Üniversitesi


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Mersin Üniversitesi


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Mustafa Kemal Üniversitesi


Muş Alparslan Üniversitesi


Namık Kemal Üniversitesi


Nevşehir Üniversitesi


Niğde Üniversitesi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Ordu Üniversitesi


Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi


Pamukkale Üniversitesi


Polis Akademisi


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi


Sakarya Üniversitesi


Selçuk Üniversitesi


Siirt Üniversitesi


Sinop Üniversitesi


Süleyman Demirel Üniversitesi


Şırnak Üniversitesi


Trakya Üniversitesi


Tunceli Üniversitesi


Türk Alman Üniversitesi


Uludağ Üniversitesi


Uşak Üniversitesi


Yalova Üniversitesi


Yıldız Teknik Üniversitesi


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Bülent Ecevit Üniversitesi