• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

  Kütüphaneciye Sorun

  Araştırmacılara Özel

  https://trdizin.gov.tr/ (Makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.)

  Web of Science - Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler

  Thomson Reuters WoS Dergi Değerlendirme ve Seçim Süreci Hakkında Bilgi Notu

  Web of Science kapsam nda yer alan bütün dergi listesi için ;

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım kılavuzu

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTez Yazım kılavuzu

  E- Kitap

  E- Dergi

  E- Tezler

  Tam Metin ve Bibliyografik

  Diğer

  Kataloglar

  Konsorsiyumlar

  ANKOS