• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

  Kütüphaneciye Sorun

  Misyon & Vizyon

  Misyon

  Modern kütüphanecilik ilkeleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim hayatını geliştirip destekleyerek bilgi toplumu yaratılmasına yönelik  çağdaş, yaratıcı, üretken, araştırmacı gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinmek, üniversitemizde verilen eğitime paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp, akademisyen, öğrenci, araştırmacıların ve bölge halkının bilgi gereksinimlerini çağın gerekleri doğrultusunda karşılamaktır.

  Vizyon

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi, günümüzde ve gelecekte, öğrenciler, öğretim üyeleri ve diğer araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarına cevap verecek bir koleksiyonla, tüm bilimsel aktivite ve çalışmalara destek olmayı ve eleştirel düşünme gücüne sahip, sorgulayıcı ve bilgi erişim yöntemlerini bilen, edindiği bilgiyi hayatına kanalize etmeyi başaran bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedef edinmiş örnek bir bilgi merkezi olmaktır.