• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

    Kütüphaneciye Sorun

    Hizmet İçi Eğitim

    Kataloglama ve Sınıflama Eğitimi  Sedef Söyler (Kataloglama Sorumlusu) sunum için tıklayınız.

    Resmi Yazışma Kuralları ve Usülleri Eğitimi Ömer Karaca (Bilgisayar İşletmeni) sunum için tıklayınız.