Misyon

Misyon

Modern kütüphanecilik ilkeleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim hayatını geliştirip destekleyerek bilgi toplumu yaratılmasına yönelik  çağdaş, yaratıcı, üretken, araştırmacı gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinmek, üniversitemizde verilen eğitime paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp, akademisyen, öğrenci, araştırmacıların ve bölge halkının bilgi gereksinimlerini çağın gerekleri doğrultusunda karşılamaktır.