Bağış Kabul İlkeleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi Bağış Yayın Kabul İlkeleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmekte ve bu amaç kapsamında bağış yayın kabul etmektedir.

Bağış yayın kabul ilkelerimiz:

 1. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığına iletmesi gerekmektedir. Bağışlamak istediğiniz yayınların bilgilerini içeren liste için linki tıklayarak formu doldurunuz.
 2. Fen bilimleri ve teknoloji konulu yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar (tercihen son 5 yılda basılmış olan), sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde ise edebi eser ya da nadir eser niteliği taşıyan yayınlar bağış olarak kabul edilir.
 3. Bağış yapılan yayın kütüphane koleksiyonunda mevcutsa kabul edilemez (sık kullanılan kitaplar ile ders kitabı hariç).
 4. Süreli yayınlarda ve ansiklopedilerde kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 5. Bağış yapılan yayın süreli yayın niteliği taşıyor ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması gerekir.
 6. İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 7. Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar; kağıt, baskı ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 8. Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş, fotokopi yayınlar, basımı durmuş süreli yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 9. İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.
 10. Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki karar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü tarafından verilir.
 11. Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
 12. Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 13. Koleksiyona dahil edilmeyen yayınlar, bağış yapan kişiye iade edilir.

Yukarıda doldurduğunuz yayın bağış bilgi formunu;

Tel No: 0 (376) 218 95 54- 8411