İş Akış Şemaları

Basılı Yayın Bağış Kabul İş Akış Şeması için tıklayınız

Basılı Yayımların Kataloglama ve Sınıflama Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 

Üyelik - Ödünç Alma verme İş Akış Şeması için tıklayınız 

Kütüphaneler Arası Ödünç Alma- Verme (ILL) İş Akış Şeması için tıklayınız  

Kütüphaneler Arası Ödünç Alma- Verme (TÜBESS) İş Akış Şeması için tıklayınız 

Basılı Yayın Alım Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 

Elektronik Yayın alım Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız