Belge Sağlama ve Ödünç Verme (TÜBESS)

TÜBESS NEDİR?

YÖK Tez Merkezinde bulunan erişime kapalı, tam metni indirilemeyen tezlerin Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) ile YÖK’ten sağlanması hizmetidir.

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR ?

Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ve doktora öğrencileri yararlanabilir.

HİZMETTEN  YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tez talep eden kullanıcılarımız, talep edilen tezin künye bilgilerini (Tez adı, Tez yazarı, Tez no, Üniversite/Enstitü/Yılı, Talep eden kullanıcı adı ve E-posta adresi) kutuphane@karatekin.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE BELGE SAĞLAMA VE ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

  • TÜBESS Belge Sağlama ve Ödünç Verme sistemi üzerinden temin edilen tezlerle ilgili olarak YÖK tez merkezi tarafından TÜBESS katılım protokolünde:

6.3. İSTEK YAPAN KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ TANIMLANMIŞTIR ;

"6.3.5. Sağlayıcı kütüphane tarafından iletilen elektronik belgeleri (makale vd.), son kullanıcıya basılı (print) formatta teslim etmek, bu belgeleri bilgisayar sistemlerinden silmek ve hiçbir suretle arşivlememek ile yükümlüdür” ilgili maddesi gereği ; 18.05.2016 tarihinden itibaren YÖK tez merkezinden sağlanan tezler isteklilere basılı olarak verilecektir.

  • Araştırmacılarımız, bir seferde en fazla 5 adet tez talep edebilmektedir.
  • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.
  • TÜBESS aracılığı ile talep edilen tezlere ait fotokopi ücreti talepte bulunan kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
  • Talep edilen tez, 1-3 gün arasında YÖK tarafından karşılandıktan sonra, tezi ne zaman ve nereden alacağınızın bilgisi, kurumsal e-posta ile tarafınıza iletilecektir.