Vizyon

Vizyon

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi, günümüzde ve gelecekte, öğrenciler, öğretim üyeleri ve diğer araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarına cevap verecek bir koleksiyonla, tüm bilimsel aktivite ve çalışmalara destek olmayı ve eleştirel düşünme gücüne sahip, sorgulayıcı ve bilgi erişim yöntemlerini bilen, edindiği bilgiyi hayatına kanalize etmeyi başaran bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedef edinmiş örnek bir bilgi merkezi olmaktır.