• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

    Kütüphaneciye Sorun

    HukukTürk Veritabanı Deneme Erişimi Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

    Hukuk Türk, Hukuk Programları Ltd. Şti.`ne ait internet tabanlı "Hukuk Portalı" projesidir. T.C. Mevzuatı, Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler bulunmaktadır.Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını içermekte olup Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir.

    http://www.hukukturk.com/

    ***Vetis Uzaktan Erişim Modülü Üyeliği İle Kampüs Dışından da Erişebilirsiniz.