• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

  Kütüphaneciye Sorun

  ILL-TÜBESS(Kütüphanelerarası Ödünç)

  Kitap İstek 

  Çankırı Karatekin Üniversitesi mensubu akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için anlaşmalı olduğumuz akademik kütüphanelerden ödünç kitap isteği yapılabilir. bir kişi tarafından en fazla 3 kitap istenebilir.Yayın istemek için 3 alternatif yol bulunmaktadır. 

  1. Kütüphane Hesabımızdan giriş yaparak Kütüphaneler Arası Ödünç (KAÖ) bölümündeki formu doldurarak sistemimize yollayabilirsiniz. Sisteme giriş için Tıklayınız.
  2. Kütüphanler arası ödünç hizmetleri formunu KAÖ istek formu doldurarak elden teslim edebilirsiniz.
  3. KAÖ istek formu `nu ill@karatekin.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

   

  Ödünç kitaplar kargo ile gönderilmektedir ve kargo ücretleri  kullanıcıya aittir.

  Ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Merkez Kütüphanemize gönderilmektedir. Bu nedenle kullanıcılarımızın kitapları kütüphanemizden teslim almaları gerekmektedir.

  Kullanım süresini uzatmak isteyen kullanıcılar, bir hafta önceden kütüphanemize başvurarak, ilgili kütüphanenin kuralları dâhilinde uzatma yapabilir.

  Aynı istek formu yayın fotokopisi getirtmek için de kullanılabilmektedir. Fotokopi istekleri için istek yapılan karşı kütüphanenin kuralları geçerlidir (ücret vb.).

  Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az iki gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

  Tez İstek

  Çankırı Karatekin Üniversitesi mensubu akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tez isteklerini YÖK üzerinden TÜBESS aracılığı ile karşılanabilmektedir. 

  Tez isteyen kullanıcılarımız; aşağıdaki bilgiler ışığında ill@karatekin.edu.tr adresine mail atmaları yeterli olacaktır. 

  TÜBESS Belge Sağlama ve Ödünç Verme sistemi üzerinden temin edilen tezlerle ilgili olarak YÖK tez merkezi tarafından TÜBESS katılım protokolünde:  

  6.3. İSTEK YAPAN KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  "6.3.5. Sağlayıcı kütüphane tarafından iletilen elektronik belgeleri (makale vd.), son kullanıcıya basılı (print) formatta teslim etmek, bu belgeleri bilgisayar sistemlerinden silmek ve hiçbir suretle arşivlememek ile yükümlüdür” "maddesi gereği ; 18.05.2016 tarihinden itibaren YÖK tez merkezinden sağlanan tezler isteklilere basılı olarak verilecektir. Bu nedenle temin edilen tezlerin her bir sayfası için (10 kuruş) çıktı bedeli tahsil edilecektir. 

   

  Tez Adı  
  Tez Yazarı  
  Tez No  
  Üniversite/Enstitü/Yılı  

  İsteyen Kullanıcı adı ve E-postası