• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

  Kütüphaneciye Sorun

  İş Akış Şemaları

  Basılı Yayın Bağış Kabul İş Akış Şeması için tıklayınız

  Basılı Yayımların Kataloglama ve Sınıflama Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 

  Üyelik- Ödünç Alma verme İş Akış Şeması için tıklayınız 

  Kütüphaneler Arası Ödünç Alma- Verme (ILL) İş Akış Şeması için tıklayınız  

  Kütüphaneler Arası Ödünç Alma- Verme (TÜBESS) İş Akış Şeması için tıklayınız 

  Basılı Yayın Alım Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız 

  Elektronik Yayın alım Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız