• Tüm kaynaklarda(makale,e-kitap,vb.) arayın

    Kütüphaneciye Sorun

    iThenticate/Turnitin

    İthenticate giriş içinhttp://www.ithenticate.com/  

     

    Turnitin giriş içinhttp://turnitin.com/